Afscheidsbijeenkomst, locaties en invulling

Voorafgaand aan de begrafenis of crematie is er vaak een moment waarop alle betrokkenen bij elkaar komen om samen de gestorvene te herdenken. Ook wanneer er geen begrafenis of crematie is omdat iemand het lichaam ter beschikking heeft gesteld aan de wetenschap, kan er een afscheidsbijeenkomst worden georganiseerd. De plek en het moment van deze herdenking kan varieëren.

Als mensen aangesloten zijn bij een kerkgenootschap dan zal een kerk meestal de plaats van herdenking zijn, met een voorganger. Deze afscheidsbijeenkomsten volgen een stramien, waar naar wens meestal wel aanvullingen/veranderingen in aangebracht kunnen worden.

Een kerk wordt ook vaak gebruikt zonder dat mensen een geloofsbinding hebben, maar omdat ze het als een mooie, betekenis- en sfeervolle ruimte ervaren met voldoende plaats voor een groot aantal mensen. Voorzieningen voor beeld en geluid kunnen nogal eens verschillen.

Behalve wanneer het kerkgebouw bij de begraafplaats is, zal er een verplaatsing van de aanwezigen naar begraafplaats of crematorium nodig zijn. Bij sommige kerken is er gelegenheid om een nazit of condoleance te hebben met consumpties. Het crematorium biedt deze mogelijkheid ook. Er kan ook elders hiervoor een locatie gezocht worden.

Crematoria en sommige begraafplaatsen hebben een eigen afscheidslocatie, een aula. Deze kan gebruikt worden voor de bijeenkomst en heeft ook alle faciliteiten hiervoor. De crematoria in Groningen hebben een informele 'huiskamer', die ook gebruikt kan worden. Men is dan steeds in dezelfde ruimte waar eenvoudige geluidsapparatuur is, en cateringmogelijkheden die naar eigen wens op elk moment ingezet kunnen worden.

Regelmatig komt het voor dat mensen kiezen voor een locatie die meer bij hen past maar die niet specifiek bedoeld is voor afscheidsbijeenkomsten. Denk aan een restaurant, een kantine van het werk, een speeltuingebouw, de stamkroeg, een sporthal, een boerenschuur.... Als er zo'n locatie gewenst is dan moet er geïnformeerd worden of daar gelegenheid geboden kan worden voor een afscheid. En de bereikbaarheid en beschikbaarheid moet goed afgestemd worden. We gaan altijd met de betrokkenen van te voren naar zo'n locatie toe om te onderzoeken hoe deze gebruikt kan worden. Vaak moet er ook apart apparatuur voor beeld en geluid ingehuurd worden, of cateringvoorzieningen.

Als er thuis genoeg ruimte is kan daar ook een afscheid worden georganiseerd. De foto bovenaan deze pagina is hier een voorbeeld van: de kist stond in de tuin vlak voor de tuindeuren en -ramen van een atelier. In het atelier was ruimte voor ca. 30 mensen. Familie en vrienden ontvingen hen met koffie, thee en lekkers, mensen konden afscheid nemen en er was een gezamenlijk herdenkingsmoment. Daarna werd de kist gesloten en naar de eigen auto gebracht; 2 familieleden gingen mee naar het crematorium. Daar was alleen een technische crematie. De overigen zwaaiden de auto uit en vervolgens waren er voor hen beamerbeelden, muziek, eten en drinken.

In de volgorde kan ook gevarieerd worden. Zo hebben we wel een afscheid op het platteland gehad, compleet met rouwkoets en paarden, eten en drinken. Daarna werd de kist weer naar huis gebracht en was er de volgende dag een afscheid in kleine kring in het crematorium.

Of een begrafenis alleen met het gezin, een herdenking volgde de dag daarna. De gestorvene werd gerepresenteerd door foto's, beelden, voorwerpen.

Wij bieden de mogelijkheid voor een afscheid in huiselijke kring voor ca. 40 personen op ons woon- en kantooradres in Thesinge.

Een aantal keuzes en inspiratie voor de invulling van een herdenking/afscheid:

In besloten kring of openbaar
Een combinatie van besloten kring en openbaar (mensen kunnen behoefte hebben afscheid te nemen maar dat kan ook op een ander moment dan tijdens een herdenking).
Gebruik maken van locatie bij begraafplaats of crematorium
Elders de bijeenkomst houden
Ruimte zelf inrichten of aanpassen
Een spreker inhuren voor een levensverhaal
Begeleiding van een dominee of pastor vanuit de eigen traditie, een ritueelbegeleider
Sprekers uit eigen kring
Zelf dragen
Open of gesloten kist/omhulling
Attributen meenemen om eigen sfeer te maken
Keuze condoleanceregister/boek
Tijdsindeling
Wie leveren een bijdrage en in welke vorm
Muziekkeuze: cd en/of live muziek
Samen zingen
Sacred dance
Kaarsen aansteken
Bloemen op kist leggen
Beamerbeelden tonen
Kinderen kunnen bellen blazen
Een kleinkind heeft vioolles en speelt een muziekstuk
Iets op de kist schrijven/tekenen/plakken
Een muziekdoosje afspelen
Op welk moment wordt de kist gesloten en door wie
Koffiekamer/catering/napraten
.......

Mensen die kunnen helpen met de inhoudelijke invulling van het afscheid en/of het vastleggen daarvan (muziek, beeld, woorden):
Annejet Viehof (spreker)
Scharmga & de Vries life uitvaartmuziek
De Wiede Blik (Jolanda Tuma)
Rita Spijker
Gonneke Bonting (voor het maken van een (levens)verhaal)
Cilly Limberger ('Samenklank', klankschalen)
One Up Media (klik hier voor informatie over een afscheidsfilm)
Lente in oktober: Filmische verhalen van afscheid (film tijdens het leven gemaakt, kan getoond worden)
Ingrid Koetzier (spreker, vormgeving ritueel)
Little Wing (Alex Gache, life muziek)

Kaj van der Plas (dominee, storyteller)
Sprekend afscheid (Jacinta Hobbelink)
Ritueelbegeleider.nl (ook met tips en tutorials voor het zelf doen)
Kerkdienst gemist (hier is kort na de uitvaartdienst de eventuele opname te downloaden)
Musica Rosa (zang en piano)
Mathilde van Wijnen (cello en viola da gamba)
Peter Beereboom (licht, beeld, geluid)
uitvaartfotograaf Lyuda Stinissen
Fotostel
Theissen fotografie (Mirjam Theissen)
De Serenademan (trompet, Peter Beukema)
Humanistische uitvaartbegeleiding (levensverhaal)
Uitvaartpianist (Dick Schuur, Groningen)
Rent a priest

Enkele locatie's en catering thuis:
BuitenSociëteit, Coendersborg (S'amuse)
De Paalkoepel
De Rietschans
de groene kookster (vegetarische catering)
de vliegeraar(kok op maat)
Mennooskookerij
Diverse kerken van Stichting Oude Groninger Kerken
Bijzondere Locaties Groningen
Biotoop Vleugel F (Haren)  
De Buitenhof Bedum
Eissingeheem Zandeweer
Anders afscheid nemen (bijzondere uitvaartlocaties door het hele land)

Materialen te gebruiken tijdens afscheid
Hout met passie


Meer mogelijkheden en inspiratie over:
verzorgen en opbaren - rouwberichten - kisten en omhullingen - vervoer - condoleance - afscheidsbijeenkomst - begraven - cremeren - nazorg