Asbestemmingen

Na een crematie blijft de as nog 1 maand in het crematorium (tenzij daarvoor ontheffing is aangevraagd bij de officier van justitie).
In de meeste gevallen stuurt het crematorium in die maand een brief met mogelijkheden voor de as. Daarop kan aangegeven worden wat de wensen zijn.

Voor het ophalen van de as moet binnen een half jaar een afspraak worden gemaakt. Dat is de tijd waarin de as kosteloos bewaard wordt in de (niet toegankelijke) algemene nis van het crematorium. Het crematorium kan de as ook langer bewaren maar dan zijn er kosten aan verbonden.
Doorgaans regelen mensen dit zelf, maar als dat gewenst is kunnen wij hier ook iets in doen.
In dit document worden wat mogelijkheden aangegeven.

Meestal geeft het crematorium de mogelijkheid te kiezen voor een asbus of strooikoker waarin de as meegegeven wordt:

asbus en strooioker strooikoker crem. Ommeland en Stad. foto M. de Wijs

De asbestemming (bv. verstrooiing of bijzetting in een graf) kan ook weer een moment zijn van samenkomen. Bij verstrooiing is de laatste bestemming definitief. Er kan ook naar behoefte in fases worden gehandeld met de as: eerst een plekje in huis, tuin of begraafplaats en pas na jaren (eventueel samen met de as van een partner) verstrooien of op een andere manier ergens in (laten) verwerken.

Soms wordt de as verdeeld onder de naasten, of er worden verschillende bestemmingen gekozen, bijvoorbeeld een deel verwerkt in een sieraad, een ander deel wordt verstooid en en deel wordt in een graf bijgezet.
In dit (in opdracht) gemaakte sieraad is niet alleen een klein beetje as verwerkt, maar ook onderdelen van de sieraden die deel uitmaakten van de nalatenschap. Voor 3 dochters een sieraad naar eigen wens.


Ook kan er een wens zijn van de overledene dat de as verstrooid wordt, terwijl de naasten behoefte hebben aan een gedenkplek op een begraafplaats. We hebben in zo'n situatie eens een graf moeten regelen, waarop alleen een herdenkingsmonument staat, zonder dat er een urn begraven is. De as werd verstooid.

Mogelijk relevante links:

Urnenveld Anloo
Onesto e Bella (o.a. herinneringsdoosjes)
www.ihonourthee.nl (vergankelijkheidstextiel, o.a. doodshemden, asbuidels)
Natuurbegraafplaats Hillig Meer
Natuurbegraafplaats Reiderwolde
Natuurbegraafplaats De Velden
In Memoriam portret-Jolanda Kieneker
Zilver is spreken, o.a. herinneringssieraden
Steenhouwerij De Schreef (alleen nog voor aanvulling eerder geleverd werk)
Artalon gedenkbeelden
Metaalatelier Herbert Koekkoek
Karen Versloot Keramiek
Ellen Broens
Tine Rinds
asverstrooiing: Square rig sailing
glasblazerij en glasgalerie Old Ambt
Michel Kuipers
De Klinker (o.a. gedenkmonumenten)
Atelier Witharen
Kneedbare Steen
Jeanet Bergsma
stichting Memento.
Sacha de Ven, boekbindster
Beeldhouwerij 'Op eigen houtje'
Annalies Hoornweg
asbestemming met heliumballon (hemelvlucht)
asvertrooiing op het Wad: 'Doe eens Wad'
asvertrooiing reddingboot Suzanna
Waddenwood (urnen van hout)
Atelier De Wilgen (urnen)
Keramiek atelier Crea Rosa
Emetha (asverstrooiing op Waddenzee)

Kijk voor mogelijkheden en inspiratie ook op: verzorgen en opbaren | rouwberichten | kisten en omhullingen | vervoer | condoleance | afscheidsbijeenkomst | begraven | cremeren | nazorg | verder leven | bedankkaarten | grafmonumenten | asbestemmingen | praktische afwikkelingen