Werkwijze

Wanneer je belt met ons bedrijfsnummer krijg je degene die dienst heeft aan de lijn (of via de voicemail in dat geval word je snel terug gebeld). Zij is dan ook de persoon die de uitvaart zal begeleiden. Als er al eerder contact is geweest met een van ons (in een voorgesprek of bij de begeleiding van een uitvaart in dezelfde familie) kan er gevraagd worden of die persoon kan komen, en als dat mogelijk is op dat moment zullen we proberen daarin te voorzien.

Als iemand thuis is gestorven zullen we vragen of er in de eigen kring mensen zijn die graag het lichaam willen verzorgen, of dit samen met ons willen doen. Wanneer het de wens is om niet te helpen met de verzorging dan komt er vanuit Lotus een extra persoon mee. Als 'professionals' mogen we het lichaam pas verzorgen wanneer een arts de dood heeft vastgesteld.

Onze eerste begeleiding betreft het verzorgen en opbaren (thuis of in een uitvaartcentrum) van de gestorvene, en het bespreken van wat er als eerste geregeld moet worden. Dat gaat over alles wat op het rouwbericht vermeld moet worden (als dit tenminste zo snel mogelijk verstuurd wordt): afscheid nemen tijdens de dagen voorafgaand aan de uitvaart, locatie(s), dag, datum en tijdstip i.v.m. de begrafenis of crematie. Bij het afspreken van de tijdstippen is het van belang meteen voldoende tijd te reserveren, omdat sommige instellingen meerdere uitvaarten op een dag moeten plannen en het soms lastig is om op een later moment nog om extra tijd te vragen. Overige zaken, die niet op het rouwbericht hoeven, kunnen later worden besproken en vastgelegd.

De (wettelijk vastgestelde) tijd tussen sterven en uitvaart is 6 werkdagen. Onze ervaring is dat de tijd tot de 5de dag in de meeste situaties vaak genoeg is voor mensen, met voldoende voorbereidings- en afscheidstijd. Bij een plotselinge en onverwachte dood ligt het vaak anders en kan er meer tijd nodig zijn. Doorgaans is koeling voor het lichaam middels bedkoeling, kistkoeling of koeling in een uitvaartcentrum voldoende, maar als er langere tijd tussen zit is er de mogelijkheid van thanatopraxie.( of om eerder de kist te sluiten.)

In de dagen tussen sterven en uitvaart komen we bij een thuisopbaring regelmatig langs om te kijken hoe de opbaring verloopt en om de voortgang naar het afscheidsmoment te bespreken. Ook bij een opbaring in een uitvaartcentrum komen we een aantal keren thuis langs, zo vaak als dit gewenst en/of noodzakelijk is. We doen hierbij suggesties en denken mee. Van datgene wat besproken is maken we meestal een draaiboekje voor deze dagen, wat aangevuld of veranderd kan worden.
We zorgen ervoor dat alle benodigde papieren in orde zijn (aangifte doen en een verlof tot begraven/cremeren ophalen), dat de rouwauto-chauffeur de gewenste route weet en dat de begeleiders vanuit kerk, crematorium, begraafplaats etc. weten wat hen te doen staat ivm beeld en geluid.
Op de dag van de uitvaart zijn we bij het huis of het uitvaartcentrum en begeleiden het uitdragen, de aankomst bij de locaties en we zijn aanwezig totdat alles afgerond is of iedereen op de locatie voor de nazit is gearriveerd. Hierbij werken we het liefst op de achtergrond, maar zichtbaar en hoorbaar wanneer dat nodig of gewenst is.

Kort na de uitvaart komen we graag langs om na te praten en te kijken of er nog iets nodig is. Eventueel uitgeleende boeken kunnen we dan weer meenemen. Boeken kunnen ook blijven en later worden teruggebracht op Schoolholm 3, waar op dinsdagen een van ons aanwezig is met koffie, thee, een luisterend oor en informatie. Ook kunnen daar andere boeken worden geleend.

 

Verdere informatie over uitvaart en enkele vergelijkbare uitvaartverzorgers buiten onze regio:

www.doodgaanendoorgaan.nl (site van verzekeraar maar met overzichtelijke algemene informatie)
www.uitvaart.org
www.uitvaart.nl

Comes (Leeuwarden)
De Ode (Amsterdam)
Marinka de Haan (Apeldoorn)
Betrokken Uitvaarten (Den Haag)
Dorien de Nijs uitvaartbegeleiding (regio Den Bosch, Waalwijk, Tilburg)

Verdere informatie 'over Lotus':
visie - werkwijze - diversiteit - iets over ons - draagsters - Schoolholm 3, Groningen - uitvaartwensen - activiteiten - links