Visie:

Wij zijn:
Open ten opzichte van wat de dood zou kunnen zijn en welke visie daarover is,
open voor een steeds weer nieuwe situatie waarin we komen,
open naar alle betrokkenen.

Wij luisteren, stemmen af, geven suggesties, nemen de tijd die nodig is.

Soms helpen we mensen over drempels, die vaak door onwetendheid of angst van anderen ontstaan kunnen zijn.
We horen regelmatig terug dat die drempel (angst) daarna weg is.

We zijn voorstander van contact vooraf, zodat er gekeken kan worden of wij de juiste personen zijn in een zo belangrijk proces. Bovendien ben je dan niet beperkt tot die ca. 6 dagen tussen sterven en uitvaart waarin alles beslist en gedaan moet worden. Er is meer tijd om mogelijkheden te overwegen en wie wil kan al voorbereidingen treffen. Zo'n voorbereiding kan o.a. het invullen van een wensenboekje zijn, een actueel adresbestand maken, crematoria of begraafplaatsen bezoeken om hieruit een keus te kunnen maken, muziek of beelden verzamelen. Het kan ook aanleiding zijn voor meer verdieping in het stervensproces. Zie ook de links hieronder.

We houden ons goed op de hoogte van mogelijkheden en onmogelijkheden, en alle regelingen die er getroffen moeten worden. Daarnaast hebben we veel informatie die nuttig kan zijn in processen rond het sterven. Die informatie delen we waar mogelijk ook op deze site.

Wij zijn uit principe niet aangesloten bij enig keurmerk binnen de uitvaartbranche omdat we graag naar eigen inzicht en ervaringen werken.

In ons werk helpt het óns te weten dat de dood een overgang is (zonder dat we deze overtuiging willen overdragen). "Er is meer tussen hemel en aarde".

 

Meer informatie over bezinning op leven en dood:

Boeddhisme rondom sterven (Maitreya instituut)
www.alsjenietmeerbeterwordt.nl
www.zingevingalshelendekracht
www.ongeneeslijk.nl
Gebruiken rond sterven en dood in verschillende religies
Landelijk Expertisecentrum Sterven
Agora
Janneke Geurts (gesprek 'nu het nog kan' en zang)
Ivonne van der Ven stichting (preventie suicide)
Stilstaan bij sterven
Curavera (wilsverklaring m.b.t. behandeling)
Zorgverklaring (idem)
Het behouden huys (steun bij kanker)
Hamelhuys (inloophuis voor (ex) kankerpatienten, Groningen)
Robijnhuijs (inloophuis Assen)
Spirituele Zorg
Rigpa
NIS stervensbegeleiding
PKN over levensfasen
R.K. Kerkplein.org. tussen begin en einde
Netwerk palliatieve zorg Groningen
Bureau Morbidee
Over De Dood
Eeuwig Leven Instituut
113online (zelfmoordpreventie)
Boekenlijst (op onderwerp gerubriceerd)
ikwilmetjepraten.nu
boekenlijst
dood in zicht
energetische behandeling/stervensbegeleiding, rouwverwerking

Verdere informatie 'over Lotus':
visie - werkwijze - diversiteit - iets over ons - draagsters - Schoolholm 3, Groningen - uitvaartwensen - activiteiten - links