Over Lotus

Lotus uitvaartverzorging en -begeleiding is een organisatie waar je op kunt rekenen. Je kunt te maken krijgen met Janet Noordenbos, Agnes Schouten, Carlijn Waninge, Nellian Dijkema, en Ellen ten Kate als vaste assistent.
Daarnaast zijn er enkele vaste invalkrachten die intern opgeleid zijn, en daardoor vertrouwd zijn met de visie en werkwijze van Lotus.
Wij hebben een draagstersteam dat ingezet kan worden wanneer het zelf dragen door naasten niet mogelijk is.

De geschiedenis:
Sinds 1994 is Nellian werkzaam in haar eigen bedrijf. Begonnen als VOF Dijkema & Pater, ging Nellian na 3 jaar alleen, maar wel met invalkrachten, verder als Nellian Dijkema uitvaartverzorging. Per 1 januari 2009 werd de VOF Nellian Dijkema en Anna Poppink uitvaartverzorging en -begeleiding opgericht. In de loop van 2012 nam Anna het besluit te stoppen met het uitvaartwerk. Nellian zette het bedrijf voort onder de naam Lotus uitvaartverzorging en -begeleiding, bijgestaan door Janet Noordenbos, en later Agnes Schouten en Carlijn Waninge, en soms een draagstersploeg. Er werden intern 7 mensen opgeleid die waar nodig kunnen assisteren of invallen.

We verzorgen uitvaarten binnen een straal van ongeveer 60 km rond Groningen. Ieder die zich aangesproken voelt door onze werkwijze kan ons inschakelen, ongeacht geloof, levensvisie of verzekeringsvorm.
Op geheel eigen wijze geven wij ondersteuning, advies en begeleiding bij alles wat komt kijken rondom een uitvaart. In onze werkwijze staan de gestorvene en de mensen daaromheen, centraal.
We hebben oog en oor voor details, en voor de verschillen die er soms tussen nabestaanden zijn.
(Voor meer persoonlijke achtergrond, foto's en bedrijfsinformatie: zie 'iets over ons'.)

In Groningen hebben we een pand waar informatie en vormgeving rond de dood aanwezig is. We zijn daar doorgaans op dinsdagen. In Thesinge is het kantoor-aan-huis.

Wij verzorgen regelmatig lezingen (met beelden en materialen) over de mogelijkheden rond een uitvaart. We worden hiervoor bv. uitgenodigd door scholen, kerken, instellingen, verenigingen. Als dit je ook iets lijkt kun je een bericht sturen.

Wij zijn ambassadeur van het Landelijk Expertisecentrum Sterven

logo landelijk expertisecentrum sterven

Onderaan elke pagina vind je links naar mogelijk relevante sites. Voor een totaaloverzicht: klik 'links'.
Hier een aantal waarvan het wellicht goed is op de hoogte te zijn:

Logeerhuis De Opstap (voor als er geen mantelzorg is na ziekenhuisopname)
Het behouden huys (steun bij kanker)
Hamelhuys (inloophuis voor (ex) kankerpatienten, Groningen)
Gasthuis Groningen
Hospice De Schutse Appingedam
Hospice De Mantel, Zuidhorn
logo landelijk expertisecentrum sterven Hospice Mare, Groningen
Buurtzorg
Thuiszorg Dichtbij
Allerzorg

Verdere informatie 'over Lotus':
visie - werkwijze - diversiteit - iets over ons - draagsters - Schoolholm 3, Groningen - uitvaartwensen - activiteiten - links