Condoleance

Mensen kunnen op verschillende manieren hun deelneming laten weten aan de naasten. De naasten kunnen dit ook heel verschillend ervaren: de een wil beslist niet dat het woord 'gecondoleerd' genoemd wordt, een ander is juist blij dat er een woord bestaat waarmee je je medeleven kan laten blijken. Het zal niet aan het woord liggen maar aan de intentie waarmee het gebruikt wordt.

Naast schriftelijke en digitale condoleances zijn er doorgaans twee momenten waarop er persoonlijk contact kan zijn. Dat kan tijdens een rouwbezoek in de dagen voor de uitvaart, en tijdens de uitvaart zelf.

Hoe je wensen ook zijn ten aanzien van condoleren: je kunt daar min of meer invloed op hebben door de tekst in het rouwbericht: ' (...) is thuis. We brengen deze dagen graag in kleine kring door' is een andere boodschap dan '(...) is thuis. Iedereen is welkom om hier afscheid van haar te nemen'.

Een tussenvorm is, dat je het bezoek thuis beperkt tot bepaalde dagen en tijdstippen, waar je naar wens wel of niet bij aanwezig kunt zijn.

Bij opbaren in een uitvaartcentrum worden vanuit dat centrum de mogelijkheden vaak bepaald, maar daarbinnen kun je daarvan afwijken.

Ook voor het persoonlijk condoleren op de dag van het afscheid kun je meestal wel kiezen voor een paar mogelijkheden.
Sommige mensen willen graag vooraf alle bezoekers zien en ontmoeten; in dat geval moet er een tijd ingeschat worden voorafgaand aan de herdenking. Een mogelijke tekst zou dan kunnen zijn: 'Op vrijdag 14 december om 11.00 uur herdenken we (...) in het Dorpshuis, Adres, Plaats. Voorafgaand, vanaf 10.00 uur, is daar gelegenheid te condoleren. Na afloop van de herdenking ontmoeten we iedereen graag informeel. Daarna begraven we (...) in gezinsverband op de begraafplaats te Plaats.'

Als je niet in een rij staand gecondoleerd wilt worden kun je het beste het woord 'condoleren' vermijden en in de tekst zoveel mogelijk verwoorden hoe je je het voorstelt:
'...Na afloop halen we graag samen met jullie in een informele sfeer herinneringen op'.

Je kunt in het rouwbericht het verzoek doen om alleen schriftelijk te condoleren.
Dit kan dan ter plekke in het condoleanceregister, maar je kunt ook een kaartje bijsluiten met het verzoek dit ingevuld mee te nemen of terug te sturen.
Je kunt ook vragen of mensen een herinnering of creatieve uiting op A4 formaat willen meenemen, zodat er later een boekje van gemaakt kan worden.


In het (losbladige, maar later te bundelen) condoleanceregister dat wij aanbieden is altijd ruimte voor een persoonlijk woord.
Voor het opstellen van de tekst in het rouwbericht is het goed om alvast te bedenken hoe je het graag zou willen, maar vaak zijn er ter plekke ook mogelijkheden om dit te laten weten.

Digitale mogelijkheden te herdenken en condoleren:

Als je kiest voor een digitale herdenkingsplaats waaraan iedereen kan bijdragen met condoleances, herinneringen, foto's, kaarsjes branden etc., dan is het goed dit in het rouwbericht of in de advertentie te laten weten, zodat anderen daar meteen gebruik van kunnen maken. Als je later bedenkt dat je graag zo'n herinneringsplaats wilt aanmaken dan kun je mensen per mail hiervan op de hoogte stellen. Het kan later ook in de dankbetuiging worden gezet.

Wij kunnen zo'n digitale herdenkingsplaats aanmaken op Memori, waarover je daarna zelf het beheer krijgt. Zelf aanmaken kan ook. Bij Memori kun je zelf bepalen hoe openbaar je het wilt maken. Je kunt ook alleen die mensen een link sturen die je toegang wilt geven. Iedere bezoeker kan ook zelf bepalen of datgene wat erop gezet wordt alleen voor de beheerders bestemd is, of voor iedereen.
Er zijn meer digitale herdenkingsplaatsen en/of condoleanceregisters, maar bij gratis versies zijn er vaak minder mogelijkheden, of er zijn advertenties zichtbaar.

Diverse condoleance- en herdenkingssites:
Memori.nl
Condoleance.nl
Mensenlinq.nl (alleen in combinatie met een overlijdensadvertentie in een hierbij aangesloten krant)
Condoleanceregister.nl
Je kunt iemands face-book account veranderen in een herdenkingsstatus. Dit geeft mogelijkheden voor de vrienden om te reageren en je kunt zelf herinneringen en berichten plaatsen.

De ruimte waarin je een condoleance of nazit wilt houden kan ook bepalend zijn voor de sfeer. Vaak is er bij het crematorium of de begraafplaats een ruimte hiervoor, de 'koffiekamer'. Maar ook een zaal in een dorpshuis, een kerk, een horecagelegenheid is mogelijk. Ook thuis kun je overwegen, eventueel uitgebreid met een tent in de tuin, of catering aan huis.

Hieronder een aantal links naar ruimtes en catering: (zie ook bij begraven en cremeren)

Jantje kookt van alle markten thuis
Avec Plezier
De Smaak van het Noorden
Foodfellas
S'amuse (heeft ook diverse locaties)
De Paalkoepel
De Rietschans
Diverse kerken van Stichting Oude Groninger Kerken
Bijzondere Locaties Groningen
Biotoop Vleugel F (Haren)
Twee Bunders (Ellerhuizen)
De Buitenhof Bedum
Theehuis Selwerderhof (kan niet exclusief gehuurd worden, maar er kan doorgaans wel voor ca. 20 personen gereserveerd worden)


Kijk voor mogelijkheden en inspiratie ook op: verzorgen en opbaren | rouwberichten | kisten en omhullingen | vervoer | condoleance | afscheidsbijeenkomst | begraven | cremeren | nazorg