Iets over ons

Bij Lotus uitvaartverzorging en -begeleiding zijn Nellian Dijkema, Janet Noordenbos, Agnes Schouten, Carlijn Waninge en soms vaste invalkracht Ellen ten Kate werkzaam.

Een nadere kennismaking:

nellian Nellian Dijkema

Na 20 jaar onderwijs gegeven te hebben in tekenen en textiele werkvormen aan (toen nog) LBO, IBO, Internationale Schakelklassen en een spijbelopvangproject, ben ik in 1994 overgestapt naar de uitvaartverzorging.
Omdat de werkwijze die mij daarbij voor ogen stond in een bestaande onderneming niet uit te voeren is, ben ik een eigen bedrijf begonnen met, waar nodig, ondersteuning van enkele medewerksters. Per 1 januari 2013 is de bedrijfsnaam (ik werkte onder mijn eigen naam) veranderd en ben ik verder gegaan onder de naam Lotus uitvaartverzorging en -begeleiding. Janet Noordenbos, Agnes Schouten, Carlijn Waninge en soms Ellen ten Kate werken mee. Ik leid intern medewerksters op, en maak daarnaast gebruik van specialistische bijscholing waar dat wenselijk is.
Ik ben Stivu- gediplomeerd (= vakdiploma uitvaartverzorging) en heb de post-HBO basis- en vervolgcursus Verlieskunde gevolgd. Ik bezocht bijeenkomsten met Sogyal Rinpoche en Christine Longaker (auteurs van respectievelijk Het Tibetaanse boek van leven en sterven en Het licht van afscheid), en van de Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross. Ik volgde de cursus Spirituele Zorg rondom sterven in het Rigpa-centrum te Groningen.
Ik heb samen met anderen Stichting Accolade opgericht. De stichting heeft als doel alles rondom sterven en rouwen een volwaardige plaats in de samenleving te geven. De stichting houdt met vrijwilligers een theehuis op begraafplaats Selwerderhof te Groningen geopend, het Theehuis Selwerderhof.
Momenteel (ik ben van 1951) ben ik binnen Lotus vooral actief in ondersteuning/opleiden van medewerkers en de zorg voor een goede voortgang van Lotus als bedrijf, waarbij ik geïnspireerd ben door Economy Transformers.
We laten ons door hen begeleiden in de overgang om Lotus 'van zichzelf te maken'. Lotus wordt dan een onverkoopbaar bedrijf waarin de uitgangspunten vastgelegd worden. Iedereen die gaat werken voor Lotus als bedrijf zal dat volgens de uitgangspunten doen. De huidige Lotusmedewerkers blijven voor Lotus werken. Voor onze opdrachtgevers blijft alles hetzelfde. Dit verhaal is gaande en wordt vervolgd..... Nellian Dijkema

janet Janet Noordenbos

Toen ik op mijn 20e de opleiding bloemschikken en plantenteelt had afgerond, had ik al het gevoel dat ik iets in de uitvaart wilde doen. Maar ik was bloembindster, en dat ben ik blijven doen. Ik heb samen met mijn echtgenoot een bloemenzaak gerund.
Ik leerde Anna Poppink kennen die samen met Nellian uitvaarten verzorgde. Anna heeft mij laten zien en meemaken wat het inhoud om uitvaartverzorger te zijn.
De manier van werken van Lotus spreekt mij enorm aan. Ik volgde in 2011 een cursus uitvaartdiensten leiden bij de PKN waarbij ik veel leerde over het luisteren naar en omgaan met mensen.
In april 2013 vroeg Nellian mij of er ruimte in mijn leven was om assistent en invalkracht bij Lotus te worden. Nellian begon mij intern te leren wat er van mij verwacht wordt.
Van het één kwam het ander, en al snel draaide ik volledig mee als uitvaartverzorger. Ik volgde een korte cursus bij Rigpa over compassie, en in 2014 mocht ik een cursus meemaken in het doen van kleine speciale verrichtingen bij het verzorgen van een lichaam. Nu Nellian langzamerhand wat taken afstoot doe ik ook administratief werk en bewaak de voorraden binnen Lotus.
Omdat er een aantal naaste familieleden van mij zijn overleden kan ik mij inleven in het gevoel van verlies van de nabestaanden.
Ik zie het als een heel bijzonder voorrecht dat je als uitvaartverzorger op zo'n intiem en emotioneel moment bij mensen in hun leven mag komen, bij mensen gewoon zoals ze zijn. Voor mij is iedereen de moeite waard!
Janet Noordenbos

agnes Agnes Schouten

Via vele omzwervingen als peuterleidster, administratief medewerkster, voetreflextherapeut, Reiki Master, medewerker telefonische hulpdienst en het verzorgen van meditatietrainingen, heb ik mij uiteindelijk aangemeld voor de training uitvaartbegeleiding. Na het succesvol afronden hiervan ben ik een periode als spreekster op uitvaarten werkzaam geweest. Geraakt door de gesprekken tijdens het contact met families ontstond er de wens om mij verder te verdiepen binnen de uitvaartverzorging. Deze kans kreeg ik bij Lotus uitvaartverzorging en -begeleiding, daar kreeg ik van Nellian training en begeleiding in een sfeer die bij mij past.
Voor mijn gevoel komt, mede door mijn opleiding Mindfulness-based cognitive therapy en de opleidingen tot rouw- en verlies-counselor en familie-opstellingen, alles samen om op verschillende niveaus binnen de uitvaartzorg en begeleiding te kunnen functioneren. Maar vooral, en misschien is dat nog wel het belangrijkste, mijn wens om iets voor mensen te kunnen betekenen op een essentieel moment in het leven, bijvoorbeeld als de dood heel dichtbij is. En zo, samen met degenen voor wie het leven doorgaat, een passend afscheid in een sfeer van licht en liefde te verzorgen waar iedereen aan kan bijdragen.
Agnes Schouten

agnes Carlijn Waninge

Na onder andere gewerkt te hebben als woonbegeleider, sociaal werker binnen een wijkteam en activiteitenbegeleider, begon ik na mijn opleiding (HBO Social Work) als vrijwilliger bij hospice Het Gasthuis in Groningen. Thema’s rond het levenseinde hadden al langer mijn aandacht, maar door dit vrijwilligerswerk merkte ik hoe bijzonder het was om op deze manier in mensen hun leven en sterven iets te kunnen betekenen. Al zoekende naar in wat voor vorm ik dit werk graag zou willen doen, kwam ik terecht in het draagteam van Lotus. Dit voelde gelijk goed, mijn opleiding, persoonlijkheid en idealen kwamen hier samen. Ik leerde Lotus steeds beter kennen en na een aantal keer via het draagteam ingezet te zijn, besloten we begin 2021 om een interne opleiding te starten, om uiteindelijk ook als uitvaartverzorger inzetbaar te zijn. Inmiddels werk ik als uitvaarverzorger samen met Nellian, Janet en Agnes en heb achtergrondtaken binnen het bedrijf. Ik vind het geweldig om op deze manier te mogen leren en me in te zetten.
Carlijn Waninge

ellen ten kate Ellen ten Kate (vaste invalkracht)

Iets langer dan 20 jaar geleden werkte ik na de HBO-V een aantal jaren als verpleegkundige. Ik maakte de overstap naar de kinder- en jeugdpsychiatrie waar ik met veel plezier eerst in de kliniek en later als gezinshulpverlener in de thuissituatie heb gewerkt. Het aansluiten bij gezinnen en zoeken naar oplossingen die echt bij hen passen heb ik altijd een enorme uitdaging gevonden. Ik merk dat ik nu, als invalkracht bij Lotus, deze vaardigheid heel goed kan gebruiken. Ik ben toen onze drie kinderen kleiner waren en het voor ons gezin goed was, een aantal jaren thuis gebleven. Langzamerhand komt er sinds 2017 weer ruimte voor nieuwe dingen. Afscheid nemen en daarbij horende thema’s als rouw en verlies heb ik altijd interessant gevonden. Na een inspirerende dag over ‘uitvaartverzorging’ ben ik naar Nellian gegaan om van gedachten te wisselen over haar vak. Ik heb Nellian jaren geleden leren kennen als uitvaartverzorgster van mijn schoonvader. Ik raakte nog meer geïnteresseerd en Nellian bood mij de kans een periode met haar, Janet en Agnes mee te gaan om te ervaren hoe het is. Van stagiaire werd ik assistent en na intern opgeleid te zijn ben ik nu, nog lang niet uitgeleerd en met waar nodig de juiste ondersteuning van mijn betrokken collega’s, invalkracht bij Lotus uitvaartzorg en – begeleiding. Wat het vak voor mij erg bijzonder maakt is dat je, in een erg kwetsbare periode in het leven van mensen, dichtbij mag komen om hen te begeleiden en ondersteunen, samen te werken naar een passend afscheid. Ik vind het mooi bij te mogen dragen om samen met familie en naasten een dierbaar en waardig afscheid te verzorgen, waar nabestaanden met een goed gevoel op terug kunnen kijken.

Lotus team op symposium

Het Lotus team in de pauze van een symposium over nabij de dood ervaringen

Ellen ten Kate is vaste invalster (op de foto de derde van links). Daarnaast zijn er enkele invalkrachten die goed op de hoogte zijn van de werkwijze van Lotus, doordat ze intern opgeleid zijn.
Lotus beschikt over een draagstersgroep; vrouwen die bij een uitvaart de kist van de overledene kunnen dragen. Een van de draagsters, Paulien Andriessen, is tekstschrijfster en schreef 12 columns over het draagstersschap. Deze zijn te lezen onder draagsters.

Verdere bedrijfsinformatie:

We verzorgen uitvaarten binnen een straal van ongeveer 60 km rond Groningen. Ieder die zich aangesproken voelt door onze werkwijze kan ons inschakelen, ongeacht geloof, levensvisie of verzekeringsvorm.

In Groningen hebben we een plek waar informatie en vormgeving rond de dood aanwezig is. We zijn daar doorgaans op dinsdagen. In Thesinge is het kantoor-aan-huis. In de huiskamer kan ook een 'uitvaart-in-huiselijk-kring' plaatsvinden, voor maximaal 50 personen.

Zie ook het archief

Verdere informatie 'over Lotus':
visie - werkwijze - diversiteit - iets over ons - draagsters - Schoolholm 3, Groningen - uitvaartwensen - activiteiten - links