Over het sterven van kinderen

We vinden dat een kind dat sterft veel te kort bij ons is.
We vinden dat een kind niet vóór de ouders zou moeten sterven.
We vinden dat sterven op oudere leeftijd de natuurlijke loop der dingen zou moeten zijn.

En toch gebeurt het soms....

Vaak onverwacht, door wiegendood, een ongeluk, een misdrijf.
Soms verwacht door ziekte.
Soms nog vóór de geboorte, of tijdens, of te kort erna....

Ineens is daar dat onherroepelijke moment waarop je afscheid moet nemen van je kind, van dat lijfje dat je zo gekoesterd hebt, van het wezen zoals je kind zich in dit leven bevond. Voor jou en je kind een overgang naar een definitief ander bestaan, jij in deze wereld, je kind in de hare.
En in deze situatie moet je dan ook nog nadenken over een begrafenis of crematie en alles wat daaraan vooraf gaat.

Op zo'n moment kan een uitvaartverzorger ingeschakeld worden.
Op zo'n moment zijn wij als uitvaartverzorger vaak bij gezinnen betrokken geweest.

We denken dat de periode tussen het sterven en de uitvaart een heel belangrijke periode is, een periode die de levenden hun leven lang zal bijblijven en waarin zij de dode kunnen helpen. De gestorvene zal los komen van dit lichaam en zijn verdere weg gaan vinden.

Door afscheid te nemen van het lichaam dat je eens zo verwelkomd hebt, kan de gestorvene ook de vrijheid voelen het lichaam te verlaten.
Het verzorgen van het dode lichaam kan een afscheidsritueel zijn: het kleden, het in de kist leggen of wellicht nog iets meegeven, iets zeggen, kortom, alles afmaken wat je nog wilt afmaken.
Het sluiten en het zelf dragen van de kist, eventueel zelf begraven: het zijn allemaal momenten van letterlijk en figuurlijk loslaten.

Wanneer een kind voor of tijdens de geboorte sterft is het verwelkomen tegelijkertijd afscheid nemen. We denken dat dit alleen te doen is door het kind te zien, aan te raken en te verzorgen op een manier die bij je past. Het kan zijn dat je daar zelf actief in wilt zijn, het kan ook dat je daar anderen voor vraagt om dit met zorg en aandacht te doen. Broertjes, zusjes, oma's, opa's, ooms, tantes, vrienden.. alle betrokkenen kun je gelegenheid bieden om op hun eigen manier afscheid te nemen van je kind.
In deze tijd genomen foto's kunnen later waardevolle documenten vormen, voor jezelf, voor je gezin en familie en vriendenkring, voor toekomstige kinderen en nieuwe relaties in je leven.

Enkele sites die behulpzaam kunnen zijn:
Make a Memory
Stichting Lieve Engeltjes
Vereniging ouders van wiegedoodkinderen
Miskraambegeleiding
Kindje in de wolken
Vereniging Ouders van een Overleden Kind
Stichting De Hemelpoort (voor grootouders)
Sinds jij dood bent (Klokhuis, kinderen kunnen anoniem schrijven)    

Verdere informatie 'over Lotus':
visie - werkwijze - diversiteit - iets over ons - draagsters - Schoolholm 3, Groningen - uitvaartwensen - activiteiten - links